Ngày 23/7/2011, Ban lãnh đạo thống nhất Đảng Lựa chọn Nhân dân Panama (PAP) đã ra thông cáo hưởng ứng lời kêu gọi của Đại Sứ quán nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Pa-na-ma nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2011). Chúng tôi xin giới thiệu sau đây nội dung thông cáo của Đảng PAP.

Năm 1975, nhân dân Việt Nam đã đánh bại quốc gia hùng mạnh nhất thế giới là Mỹ với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây. Thắng lợi của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của người thầy cách mạng thế giới Hồ Chí Minh, được tổ chức UNESCO  công nhận là “Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại” chứng minh với thế giới và đặc biệt đối với các lực lượng yêu nước và tiến bộ rằng có thể đánh bại các lực lượng đế quốc dù có sự chênh lệch khá lớn về mặt vật chất và quân sự. Góp phần vào thắng lợi đó, có vai trò quan trọng của tình đoàn kết quốc tế, trong đó có tình đoàn kết của nhân dân Pa-na-ma.

Ngày 10/8 tới sẽ kỷ niệm 50 năm THẢM HỌA CHẤT ĐỘC DA CAM, một sự kiện đáng xấu hổ đối với nhân loại, vì rằng vào ngày đó năm 1961, máy bay quân sự của Mỹ đã rải chất độc hóa học xuống lãnh thổ Việt Nam, một chiến dịch kéo dài 10 năm, tàn phá môi trường, để lại hậu quả nghiêm trọng cho dân thường.

Hơn 5 triệu người Việt Nam bị nhiễm độc và dù thời gian có trôi qua, hàng nghìn người bị tác hại vẫn tiếp tục phải chịu đựng những hậu quả của sự man rợ do các lực lượng đế quốc gây ra.

Mặc dù Chính phủ Việt Nam, các tổ chức và lực lượng đoàn kết đã có những nỗ lực to lớn nhằm chăm sóc những nạn nhân, nhưng nguồn lực vẫn còn chưa đủ. Hành vi của những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc thảm sát này, chủ yếu là Mỹ và các công ty Down Chemical và Monsanto đáng bị thế giới lên án. Đảng PAP cùng với các lực lượng đoàn kết trên thế giới đòi các tòa án quốc tế buộc những kẻ gây tội ác này phải trả giá cho những hậu quả của chính sách và những phi vụ coi giá trị đồng tiền hơn mạng sống của con người.

Phù hợp với nguyên tắc đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng PAP nhiệt liệt hoan nghênh lời kêu gọi của Đại Sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pa-na-ma và xin mời các đảng viên, cảm tình đảng, bạn bè và nhân dân Pa-na-ma nói chung có sự ủng hộ về vật chất và đoàn kết với các nạn nhân của chiến tranh vi trùng do Mỹ tiến hành chống nhân dân Việt Nam.

Đảng PAP đề nghị tất cả những gì quyên góp được sẽ trao cho Ban lãnh đạo thống nhất của Đảng hoặc chuyển trực tiếp tới Đại Sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma, liên hệ qua số diện thoại 264-2551.

Tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam muốn năm.
Hãy đưa ra xét xử những kẻ chịu trách nhiệm về chất độc da cam.
Chúng ta đòi Mỹ phải trả giá cho tội ác chống nhân dân Việt Nam.
Tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pa-na-ma muôn năm.

Pa-na-ma, ngày 23 tháng 7 năm 2011
Ban lãnh đạo thống nhất
Đảng Lựa chọn Nhân dân

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​