​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Panama

Địa chỉ: EsquinaCalle 50 y 53, St. George Bank building, Piso 2nd, Ciudad de Panama
Hotline: (507) 6990-3656.
Email: convietnam@cwpanama.net hoặc embavinapa@cwpanama.net


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​